Styrkumsóknir fyrir árið 2018

Þau félög og félagasamtök eða einstaklingar sem vilja koma inn erindum eða styrkumsóknum í  tengslum við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2018 þurfa að skila umsóknum, á þar til gerðum eyðublöðum (pdf) eða á exel sem einnig er hægt að nálgast á skrifstofu sveitarfélagsins, fyrir 15. nóvember.

Styrkumsókn þarf að vera stíluð annað hvort á menningarmálanefnd, fræðslu- og tómstundanefnd eða bæjarráð eftir því sem við á. Þá skal fylgja greinargerð eða ársreikningar/uppgjör fyrir síðasta fjárhagsár, um fyrirhugaða nýtingu styrks og starfsemi styrkumsækjanda á liðnu ári annars verður umsókninni hafnað. 

Styrkumsóknum skal skila í afgreiðslu sveitarfélagsins eða á mailto:afgreidsla@hornafjordur.isfyrir 15. nóvember. 

Björn Ingi Jónsson bæjarstjóri