Félagsþjónusta

Markmið félagsþjónustu sveitarfélaga er að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi íbúa, og að stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar. Við framkvæmd þjónustunnar er það haft að leiðarljósi að hvetja einstaklinginn til ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum, styrkja hann til sjálfshjálpar og virða sjálfsákvörðunarrétt hans.

Í félagsþjónustu Hornafjarðar er m.a. unnið eftir lögum um:

  • félagsþjónustu sveitarfélaga sbr.lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 nr. 30/1994, 130/1995 og 34/1997
  • málefni fatlaðra nr. 59/1992
  • grunnskóla nr. 66/1995
  • barnavernd nr. 80/2002
  • jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000
  • áfengis-og vímuefnavarnir nr. 76/1998

Félagsmálaráð fer með stjórn og framkvæmd félagsþjónustunnar í umboði bæjarstjórnar, en framkvæmd þjónustunnar er í höndum starfsmanna. Áhersla er lögð á náið samstarf milli félagsþjónustu, heilsugæslu og þeirra sem vinna að fræðslumálum.

Fyrir hvern er félagsþjónustan?

Þeir sem eiga lögheimili á Hornafirði eiga rétt á að leita félagslegrar aðstoðar. Starfsfólk félagsþjónustunnar er bundið trúnaði um málefni þeirra sem til hennar leita. Best er að leita ráðgjafar og aðstoðar áður en vandinn er orðinn yfirþyrmandi.

Félagsþjónustan er til húsa í Ráðhúsi Hornafjarðar að Hafnarbraut 27. Ráðhúsið er opið alla virka daga frá kl. 8:00-12:00 og 12:45-15:30.
Aðalsími: 470-8000

Beinar línur:

  • Félagsmálastjóri Jón Kristján Rögnvaldsson s: 470-8004
  • Neyðarnúmer barnaverndarmála er 112
  • Fulltrúi málefna fatlaðra Maren Ósk Sveinbjörnsdóttir s: 470-8019