Útboð

Sveitarfélagið Hornafjörður óskar eftir tilboðum í verkið „Vöruhúsið, Hafnarbraut 30 miðstöð skapandi greina – mars 2020“ eins og því er lýst í útboðsgögnum.

 

 

Hér er um almennt útboð að ræða og lítur þeim reglum sem um það gilda.

Lauslegt yfirlit yfir verkið

Fyrirhugaðar eru heildar endurbætur á Vöruhúsinu sem verður gert í áföngum.

Búnir eru 3 áfangar í verkinu.

1. áfangi var endurbætur af hluta kjallara. Véla og málmsmíði og félagsmiðstöð

2. áfangi var endurbætur utanhúss ásamt byggingu nýrra anddyra

3. áfangi fólst að mestu í endurbótum innanhúss á allri miðhæðinni.

4. áfangi felst að mestu í endurbótum á efstu hæð ásamt frágangi loftræstiherbergi og salerni í kjallara.

Helstu verkþættir eru:

Flest allir innveggir og niðurhengd loft ásamt öllum lögnum er í þeim er, gólfefnum, ljósum og öðrum lögnum í loftum er rifið og fargað samkvæmt rifaplani.

Allt innandyra verður svo endurinnréttað á þessu svæði í húsinu samkvæmt viðeigandi teikningum/verklýsingum hönnuða.

Nýir léttir veggir, innréttingar, ný lofta og gólfefni samkvæmt teikningum. Nýjar lagnir þ.e. fráveita, hita og neysluvatn, loftræstilagnir og raflagnir. Viðgerðir/endurmálun

Formuð lyftugöng innandyra fyrir nýja hjólastólalyftu.

 

Vettvangskönnun á verkstað

Vettvangskönnun verður haldinn með tilboðsgjöfum eftir óskum. Nákvæm tímasetning og fyrirkomulag vettvangskönnunar verður skv. samkomulagi aðila. Bjóðendur eru hvattir til að mæta í vettvangskönnun og kynna sér aðstæður á verkstað.

 

Hægt er að fá útboðsgögnin send án endurgjalds með því að senda tölvupóst á bjorni@hornafjordur.is og óska eftir því að fá send útboðsgögn í verkið „Vöruhúsið, Hafnarbraut 30 miðstöð skapandi greina – mars 2020“. Þá verður sendur hlekkur til baka á þann stað sem hægt verður að sækja gögnin rafrænt. Vinsamlegast takið fram í viðfangsefni pósts „Vöruhús gögn“.

Tilboðsgjafar skulu vera búnir að skila inn tilboði eigi síðar en mánudaginn 20. apríl 2020 kl. 14:00. er þau verða opnuð samtímis í viðurvist þeirra bjóðenda sem óska eftir að vera viðstaddir.

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Tilboð eru bindandi í 5 vikur frá opnunardegi.

Nánari upplýsingar veitir:

Björn Imsland, bjorni@hornafjordur.is sími 470-8014 eða 894-8413

Brynja Dögg Ingólfsdóttir brynja@hornafjordur.is sími 470-8003