Sorphirða og endurvinnsla

 Sveitarfélagið leggur áherslu á Það borgar sig að flokka því úrgangur er auðlind! Í Sveitarfélaginu Hornafirði er úrgangur frá öllum heimilum flokkaður til endurvinnslu og förgunar. Flokkun úrgangs er mikilvægur þáttur til þess að vernda umhverfið og ætti að vera sjálfsagður hluti af starfsemi heimilis og fyrirtækja.

Regluleg sorphirða er til allra heimila í sveitarfélaginu, skipulag sorphirðingar má sjá í sorphirðudagatalinu  en Funi ehf. annast sorphirðuna.

Sveitarfélagið rekur móttökustöð fyrir úrgang við Sæbraut 1 á Höfn og er opnunartíminn eftirarandi:

Mánudaga til fimmtudaga: 13:00-17:00
Laugardaga frá 11:00-15:00

Lokað föstudaga og sunnudaga.

Sími móttökustöðvarinnar er 470-8040.

Grenndarstöð - Flokkunarbar

Utan opnunartíma móttökustöðvar er hægt að skila flokkuðum heimilisúrgangi í sérstakan flokkunarbar utan við móttökustöðina. 

Þar má skila bylgjupappa, sléttum pappa, pappír og dagblöðum, plastumbúðum, gleri, málmumbúðum og blönduðum úrgangi.

Mikilvægt er að ganga vel um flokkunarbarinn, setja aðeins hreinar umbúðir í endurvinnslu og flokka rétt.

Það er óheimilt að skilja úrgang eftir utan við flokkunarbarinn eða móttökustöðina!

Klippikort

Fasteignaeigendur sem greiða sorphirðugjöld fá afhent eitt klippikort á ári sem inniheldur 4 m³ eða 400 kg. af gjaldskyldum úrgangi. Hægt er að nálgast klippikortin í afgreiðslu Ráðhúss, Hafnarbraut 27.

Klippikortið veitir aðgang að svæðinu og því er nauðsynlegt að hafa það meðferðis þegar farið er á gámasvæðið hvort sem um gjaldskyldan eða gjaldfrjálsan úrgang er að ræða. Kortið er einungis er klippt sé komið með gjaldskyldan úrgang. Hvert klipp er upp á 0,25m³ eða 25 kg sem samsvarar 240 lítra heimilistunnu.

Dugi klippikortið ekki út árið er hægt að kaupa nýtt klippikort í afgreiðslu Ráðhúss. Nýtt kort kostar 13.200 kr. skv. gjaldskrá söfnunarstöðvar. Leigjendur fasteigna geta rætt við sinn leigusala um afhendingu klippikorts (sem er eigandi/greiðandi sorphirðugjalda) eða keypt sér kort. Leigusala ber ekki skylda til að afhenda leigutaka kortið en það er æskilegt.

Garðaúrgangur - Jarðvegslosunarsvæði í Fjárhúsavík

Í Fjárhúsavík geta íbúar losað sig við hreinan jarðveg t.d. úr gatna- og húsagerð, gras, greinar og annan gróður.

Einungis skal losa þann úrgang sem heimilt er að losa á svæðinu.

Staðsetningu Fjárhúsavíkur má finna hér.

Flokkunarleiðbeiningar

Unnið er að gerð nýrra flokkunarleiðbeininga en eldri útgáfu má finna hér.

Tunnan fyrir matarafganga

Öll heimili í þéttbýli fá 140 lítra tunnu fyrir matarafganga. Séu matarafgangar settir í poka verða þeir að vera maíspokar. Plast má alls ekki fara í tunnuna! 

Matarafgangar fara í jarðgerð á urðunarstað sveitarfélagsins og þeim umbreytt í moltu sem nýtist í landgræðslu á svæðinu.  

Flokkunarleiðbeiningar má nálgast hér á: íslensku , ensku og pólsku

Græna tunnan - Endurvinnsluefni

Öll heimili hafa tunnu fyrir flokkaðan endurvinnsluúrgang. Í þessa tunnu skal setja allar umbúðir; plast, pappír, pappa og málma, en þær eru stór hluti af hefðbundnu heimilishaldi.

Mikilvægt er að setja aðeins hreinar umbúðir í endurvinnslu og því þarf að þrífa matarleifar af umbúðunum áður en þær fara í tunnuna. 

Unnið er að gerð nýrra flokkunarleiðbeininga fyrir grænu tunnuna en eldri útgáfu má nálgast hér.

Almenna tunnan - Blandaður úrgangur til urðunar

Öll heimili fá tunnu fyrir blandaðan úrgang. Í þá tunnu fer allur úrgangur sem ekki er hægt að flokka í lífrænu eða grænu tunnuna. Úrgangurinn úr almennu tunnunni er urðaður á urðunarstað sveitarfélagsins í Lóni. Mikilvægt er að takmarka allan þann úrgang sem er urðaður því urðunarstaðurinn er takmörkuð auðlind. Besta leiðin til að minka almennt sorp til urðunar er að temja sér umhverfisvænar neysluvenjur og meðvitað velja endurvinnanlegar umbúðir á vörum eða umbúðarlausar vörur.

Önnur sorpþjónusta

 

  • Spilliefni eru sótt tvisvar á ári í dreifbýli. Vikuna 21.-25 mars og 7.-11. nóvember 2022. Hreinsunin er auglýst sérstaklega.
  • Hreinsivika verður 4.- 8. apríl 2022, en þá verður brotajárn sótt. Hafa skal samband við Skúla bæjarverkstjóra fyrir 31. mars í síma: 895-1473 sé óskað eftir því að taka þátt í hreinsuninni.
  • Heimili í dreifbýli sveitarfélagsins geta óskað eftir að fá moltu tunnu. Hafa skal samband við afgreiðslu Ráðhúsins í afgreidsla@hornafjordur.is eða í síma 470-8000 til þess að panta tunnuna.
  •  Dýrahræsgámar eru í dreifbýli sveitarfélagsins.
  • Timbur og brotajárn í dreifbýli. Einu sinni á ári á hvert lögbýli rétt á að fá timbur og brotajárnsgám til sín. Sveitarfélagið greiðir fyrir flutninginn en lögbýlið greiðir fyrir leigu á gámnum. Málmar eru gjaldfrjálsir samkvæmt gjaldskrá en timbur er gjaldskylt og nýtist klippikortið til þess. Pantanir á gám eru í síma 470 8000 eða á afgreidsla(hjá)hornafjordur.is

 

Tengiliður sorpmála er Stefán Aspar Stefánsson, verkefnastjóri umhverfismála, netfang hans er stefan(hjá)hornafjordur.is.