Umhverfisstefna Sveitarfélagsins Hornafjarðar

Stefna Sveitarfélagsins Hornafjarðar er að vera til fyrirmyndar í umhverfismálum. Sveitarfélagið verður leiðandi í umhverfismálum þar sem sjálfbærni náttúru og umhverfis skal höfð að leiðarljósi. Eitt af markmiðum stefnunnar er að umhverfi íbúa verði aðlaðandi, vistvænt  og heilnæmt. Sveitarfélagið fer eftir þeim lögum sem um umhverfismál gilda hverju sinni.

Í rekstri allra stofnanna sveitarfélagsins skal leitast við að starfsemin hafi sem minnst neikvæð áhrif á umhverfið. Eitt af helstu markmiðum sveitarfélagsins í umhverfismálum er að skila umhverfi og náttúru svæðisins til komandi kynslóða í jafn góðu eða betra ástandi en það er nú. Unnin verði framkvæmdaráætlun með markmiðum umhverfisstefnunnar að leiðarljósi og samkvæmt markmiðum loftlagsverkefnis Landverndar og Sveitarfélagsins.

Helstu áherslumál í umhverfismálum eru að:

  • minnka losun gróðurhúsalofttegunda, með áherslu á samgöngur og vistakstur starfsmanna sveitarfélagsins.
  • innkaupareglur sveitarfélagsins verði endurskoðaðar með það að leiðarljósi að innkaup stofnanna verði vistvæn.
  • flokka endurnýtanleg efni og nýta lífrænan úrgang í þeim tilgangi að draga sem mest úr því sem fer til urðunar.
  • fræða íbúa og starfsfólk um umhverfismál og innra umhverfisstarf sveitarfélagsins, allir verði hvattir til að stunda vistvænan lífstíl.
  • unnar verði leiðbeiningar um umhverfisstarf innan stofnanna sveitarfélagsins sem miða að markmiðum loftlagsverkefnisins og mæla árangur.

Umhverfisstefnan er flokkuð í sjö eftirfarandi málaflokka.   

   Náttúra og landsins gæði                                                                     

Umhverfi, lýðheilsa og samfélag                                        

  Úrgangur og endurnýting

  Loftlslag og orka


  Ferðaþjónusta

Ferda 

Sjávarútvegur

Landbúnaður

 

Umhverfisstefnan veður endurskoðuð á fjögurra ára fresti.

Samþykkt í bæjarstjórn 13. október 2016.