Subvencija za van školske aktivnosti

Roditelji/staratelji djece u dobi od 6-18 godina sa legalnim boravkom u Hornafjörður imaju pravo na subvenciju u iznosi do 50.000 kruna za 2018 godinu. 

 Subvencija se plaća kada dijete učestvuje u sportskim, umjetničkim ili muzičkim aktivnostima van škole i koje se prepoznaju u NORI sistemu.Ovo uključuje sve sportove kluba Sindri kao i časove muzičke škole (Tónskóli Austur- Skaftafellssýslu).

Potvrda iz banke o plaćanju više neće biti prihvaćena kao dokaz za dobijanje subvencije. Potrebno je da se registrujete u NORI i zapamtite izabrati kvadratić „nýta tómstundastyrk“ kako biste odmah iskoristili subvenciju tokom plaćanja. Ispravak poslije nije moguć , ukoliko se ne izabere kvadratić, međutim subvencija se i dalje može koristiti poslije ili za drugu aktivnost.

Molimo Vas imajte na umu da subvencija automatski ističe ukoliko se ne iskoristi do 31. Decembra.

  1. Kako biste pristupili NORI sistemu idite na www.hornafjordur.is, te izaberite na „þjónusta“
  2. Ispod „Íþróttir og tómstund“ izaberite „Tómstundastyrkur“
  3. Izaberite „tómstundastykur“ u crnom polju
  4. Novi NORI prozior će se otvoriti. Ovdje se prijavite , koristeći ÍSLYKILL ili elektonski ID
  5. Prijavite se sada koriteći ÍSLYKILL ili elektronski ID
  6. Kada se prijavljujete prvi put od suštinskog je značaja prihvatiti uslove i odredbe.Kako biste to uradili provjerite „Samþykkja skilmála“ kvadratić i kliknite „Áfram“
  7. Otvoriti će se prozor na djetetovo ime sa svim aktivnostima koje su na raspolaganju. Izaberite „skráning“ kako biste potvrdili Vaš izbor.
  8. Ovaj detalj je izabrao aktivnost i cijenu. U ovom primjeru roditelj ne plaća cijenu od 15.000 kruna zato što je označen kvadratić “nota frístundastyrk“
  9. Subvencija se primjenjuje odmah. Naposlijetku, prihvatite uslove i odredbe birajući kvadratić „Samþykkja skilmála“ i zatim Áfram.