Subvencija za van školske aktivnosti

Roditelji/staratelji djece u dobi od 5-18 godina sa legalnim boravkom u Hornafjörður imaju pravo na subvenciju u iznosi do 50.000 kruna za 2018 godinu. 

 Subvencija se plaća kada dijete učestvuje u sportskim, umjetničkim ili muzičkim aktivnostima van škole i koje se prepoznaju u Sportabler sistemu.Ovo uključuje sve sportove kluba Sindri kao i časove muzičke škole (Tónskóli Austur- Skaftafellssýslu).