Skipulag í kynningu

Fyrirsagnalisti

Hvalvörðugilslækur í Öræfum

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 5. maí 2024 að auglýsa breytingu á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012-2030 og nýtt deiliskipulag við Hvalvörðugilslæk.

Skriða – skipulagslýsing vegna breytingar aðalskipulags og nýs deiliskipulags

Bæjarráð samþykkti þann 2. júlí 2024 að auglýsa skipulagslýsingu vegna uppbyggingar ferðaþjónustu í landi Skriðu, í samræmi við 30. og 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Breyting aðalskipulags, Skaftafell III-IV – niðurstaða bæjarráðs

Bæjarráð Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 2. júlí 2024 breytingu á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar í samræmi við 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breyting aðalskipulags, Rauðaberg 2 lóð 1 – Niðurstaða bæjarstjórnar

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 13. júní 2024 breytingu á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar í samræmi við 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Víkurbraut 1 og 5, Álaugarvegur 2 og Heppuvegur 5 og 7.

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 11. apríl 2024 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi Víkurbrautar 1 og 5, Álaugarveg 2 og Heppuveg 5 og 7 og samhliða breytingu á aðalskipulagi hvað varðar miðsvæði Hafnar.

Hvammur - deiliskipulagsbreyting

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 11. apríl 2024 að auglýsa tillögu að breytingu deiliskipulags Hvamms í Lóni.

Höfn Útbær - deiliskipulagsbreyting

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 11. apríl 2024 að auglýsa tillögu að breytingu deiliskipulags Hafnar Útbæjar. 

Breyting aðalskipulags vegna ÍB5 og nýs verslunar og þjónustusvæðis á Höfn - Niðurstaða bæjarstjórnar

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 11. apríl 2024 breytingu á Aðalskipulagi Hornafjarðar 2012-2030 í samræmi við 1. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Rauðaberg, breyting aðalskipulags.

Markmið aðalskipulagsbreytingarinnar er að skilgreina verslunar- og þjónustusvæði.

Deiliskipulag nýs verlsunar- og þjónustusvæðis og nýs íbúðahverfis á Höfn

Hér eru til auglýsingar tvær tillögur að deiliskipulagi sem fela í sér heimildir til uppbyggingar á nýjum svæðum á Höfn.

Skóla- og íþróttasvæði á Höfn, deiliskipulag

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 7. mars 2024 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi skóla- og íþróttasvæði Hafnar í samræmi vð 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Miðsvæði Hafnar - Deiliskipulag

Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti þann 20. mars 2024 að kynna tillögu að deiliskipulagi yrir Miðsvæði: Víkurbraut 1 og 5, Álaugarveg 2 og Heppuveg 5 og 7. Samhliða eru lagðar fram breytingar á skipulagsmörkum aðliggjandi svæða.

Miðsvæði Hafnar - breyting á aðalskipulagi

Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti þann 20. mars 2024 að kynna tillögu að breyting á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012-2030 í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga.

Breyting aðalskipulags, Seljavellir 2A – Niðurstaða bæjarstjórnar

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 7. febrúar 2024 breytingu á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012-2030 í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

Breyting aðalskipulags, Heppuvegur – Niðurstaða bæjarstjórnar

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 8. febrúar 2024 breytingu á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012-2030 í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Nýtt verslunar og þjónustusvæði á Höfn og breyting íbúðarsvæðis ÍB5

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 11. janúar 2024 að auglýsa tvær breytingar á Aðalskipulagi Hornafjarðar 2012-2030 í samræmi við 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Smyrlabjörg í Suðursveit - deiliskipulag

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 11. janúar 2024 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi Smyrlabjarga, í Suðursveit í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Íbúafundur um skipulagsmál

Íbúafundur um skipulagsmál þann 10. janúar í Nýheimum kl. 16:00 - 17:30

Íbúafundur um skipulagsmál verður haldin á Höfn þann 10. janúar kl. 16:00 – 17:30 í fyrirlestrarsal Nýheima. Á fundinum verður fjallað um stór skipulagsmál sem eru í vinnslu, nýjan miðbæ, nýtt íbúðarsvæði ÍB5, nýjan verslunar- og þjónustukjarna við innkomuna í bæinn og tillögu að nýju deiliskipulagi við Leiðarhöfða.

Deiliskipulag Hjáleigu og Flatatúns í Öræfum

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 14. desember 2023 að auglýsa deiliskipulag Hjáleigu og Flatatúns í Öræfum í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Fiskhóll 11 - grenndarkynning deiliskipulagsbreytingar

Óskað hefur verið eftir breytingu á deiliskipulagi tjaldsvæðis og íbúðarsvæðis við Fiskhól frá árinu 2017. Sótt er um að fjölga íbúðum í Fiskhól 11 úr 4 í 6 og byggja við núverandi hús. Breytingin var grenndarkynnt frá 11. október með athugasemdarfresti til 8. nóvember 2023. Vegna breytinga á gögnum eftir grenndarkynninguna var bókað á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar þann 20. desember 2023 að grenndarkynna á ný breytingu deiliskipulagsins skv. 2. mgr. 43. gr. skipulaglaga nr. 123/2021.

Breyting aðalskipulags, Leiðarhöfði - Niðurstaða bæjarstjórnar

Bæjarstjórn samþykkti þann 14. desember 2023 breytingu á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012-2030 í samræmi við 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breyting aðalskipulags, Heppuvegur 6 - Niðurstaða bæjarstjórnar

Bæjarstjórn samþykkti þann 14. desember 2023 breytingu á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012-2030 í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Rauðaberg 2 Lóð 1 - breyting aðalskipulags og nýtt deiliskipulag

Fyrirhuguð breyting á aðalskipulagi felur í sér að lóð Rauðabergs 2/Lóð 1 verður skilgreind fyrir verslun og þjónustu, að hluta til eða öll, en er nú landbúnaðarland. Á lóðinni er gamall sveitabær og var svæðið lengst af í hefðbundnum landbúnaðarnotum en nú eru áform um að nýta núverandi byggingar og byggja nýjar til ferðaþjónustu.

Fyrirhugað deiliskipulag mun ná til lóðar Rauðabergs 2/Lóð 1. Innan svæðisins eru tvær byggingar. Hús sem skráð er sem sumarhús byggt 1922 og er gamalt íbúðarhús. Einnig er skráð 12 m² geymsla byggð árið 1996. Ráðgert er að gera húsið upp og nýta fyrir starfsmenn og búnað. Áætlað er að reisa hótel og/eða gistihús á lóðinni. Heildarfjöldi gistirýma á svæðinu verður 50 sem samsvarar 100 gistirúmum. Í deiliskipulaginu verða settir fram skilmálar um uppbyggingu.


Skaftafell III-VI - breyting aðalskipulags og breyting deiliskipulags

Fyrirhuguð breyting á aðalskipulagi felur í sér að skilmálar breytast á svæði VÞ44 sem nær bæði til Skaftafells III og IV. Byggingarheimildir skv. aðalskipulagi eru fullnýttar á Skaftafelli III. Breytingin felur í sér að skilmálar breytast þannig að sambærileg uppbygging geti einnig átt sér stað á landi Skaftafells IV og verður því um tvöföldun á uppbyggingu að ræða.

Í gildandi deiliskipulagi er heimilt að reisa 35 einnar hæðar gisti og þónustuhús auk svefnlofts á landi Skaftafells III en engar byggingarheimildir eru á landi Skaftafells IV. Fyrirhuguð breyting á deiliskipulagi felur í sér að sambærileg uppbygging geti einnig átt sér stað á landi Skaftafells IV.

Hoffell 3 - grenndarkynning vegna byggingar geymsluhúsnæðis

Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti á fundi 6. desember 2023 að grenndarkynna umsókn um byggingarheimild fyrir geymsluhúsnæði sem fyrirhugað er að reisa að Hoffelli 3 þar sem áður stóðu fjárhús. Ekki er til gildandi deiliskipulag fyrir svæðið en skv. aðalskipulagi er um verslunar- og þjónustusvæði VÞ13 að ræða.

Grenndarkynning - Stafafellsfjöll 37

Óskað er eftir breytingum á lóðamörkum lóðar Stafafellsfjöll 37 án breytinga á deiliskipulagi. Samningur milli landeigenda vegna stækkunar liggur fyrir.

Víkurbraut 1 og 5, Álaugarveg 2 og Heppuveg 5 og 7

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti auglýsingu skipulagslýsingar á fundi 12. október 2023 vegna breytingar aðalskipulags og nýs deiliskipulags. 

Grenndarkynning - Fiskhóll 11

Össur Imsland óskar eftir breytingu á deiliskipulagi tjaldsvæðis og íbúðarsvæðis við Fiskhól frá árinu 2017. Sótt er um að fjölga íbúðum í Fiskhól 11 úr 4 í 6 og byggja við núverandi hús. Erindið var áður tekið fyrir í umhverfis- og skipulagsnefnd þann 25. september 2023 þar sem óskað var eftir nánari gögnum.

Grenndarkynning - Hagatún 16

Lárus Páll Pálsson sækir um að byggja einnar hæðar parhús á lóð Hagatúns 16 samkvæmt framlögðum teikningum.

Grenndarkynning - Hagi 3

Guðmundur Davíð Sigurðsson sækir um byggingarleyfi fyrir einbýlishús með innbyggðri bilgeymslu á u.þ.b. 1,5 ha. landareign Haga 3 (L231921). Ekki er til gildandi deiliskipulag fyrir svæðið, samkvæmt aðalskipulagi er lóðin á landbúnaðarsvæði.

Deiliskipulag Hjáleigu í Öræfum

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 14. september 2023 að auglýsa deiliskipulag fyrir Hjáleigu í Öræfum í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Leiðarhöfði á Höfn - breytt aðalskipulag

Bæjarráð Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 27. júlí 2023 að auglýsa breytingu á Aðalskipulagi Hornafjarðar 2012-2030 í samræmi við 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Heimildir til uppbyggingar á landbúnaðarlandi - Niðurstaða bæjarstjórnar

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 14. september 2023 breytingu á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012-2030 í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Grenndarkynning Sæbraut 4

Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti á fundi sínum þann 28.08.2023 að grenndarkynna áform um stofnun lóðar og uppbyggingar á lóð Sæbraut 4 samkvæmt 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga.

Reynivellir Efribær

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 14. júní 2023 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi Reynivalla, Efribæjar, í Suðursveit í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagið var áður auglýst frá 24. febrúar til 11. apríl 2022 en ekki náðist að ljúka skipulagsferlinu innan árs frá því auglýsingartíma lauk og því er skipulagið auglýst að nýju.

Leiðarhöfði - breyting á aðalskipulagi

Breyting á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012-2030 er í kynningu í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulag hafnarsvæðisins við Ósland - niðurstaða bæjarstjórnar

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 10. maí 2023 deiliskipulag hafnarsvæðisins við Ósland í samræmi við 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Grenndarkynning starfsmannabúðir að Hnappavöllum 1

Þingvangur ehf. sækir um heimild til að staðsetja starfsmannabúðir að Hnappavöllum 1 vegna framkvæmda sem fyrirhugaðar eru í Skaftafelli 3A til 3C. Ekki er til gildandi deiliskipulag fyrir svæði en samkvæmt aðalskipulagi er um að ræða landbúnaðarsvæði. Samþykki landeiganda liggur fyrir.

Deiliskipulag miðsvæðis Hafnar - niðurstaða bæjarstjórnar

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 26. apríl 2023 deiliskipulag miðsvæðis Hafnar í samræmi við 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulag Kyljuholts á Mýrum og nýrra íbúðalóða við Sandbakkaveg á Höfn

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 26. apríl 2023 að auglýsa eftirfarandi skipulagsáætlanir í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagslýsingar vegna skipulagsáætlana á Leiðarhöfða á Höfn og íbúðarsvæði ÍB5 austan Hafnarbrautar

Athugið: Tími til að koma með ábendingar og umsagnir er framlengdur til 22. maí.

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 26. apríl 2023 að auglýsa eftirfarandi skipulagslýsingar í samræmi við 30. og 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagsgátt

Skipulagsstofnun hefur nú tekið í gagnið nýjan vef sem kölluð er skipulagsgátt og með henni er bætt til muna gegnsæi og aðgengi að upplýsingum um skipulagsmál og einstakar framkvæmdir.

Auglýsing um niðurstöðu bæjarstjórnar 26. apríl 2023

Samþykkt var óveruleg breyting á Aðalskipulagi Hornafjarðar 2012-2030 í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 vegna íbúðarsvæði ÍB 12 við Holt á Mýrum.

Grenndarkynning Hafnarbraut 16

Þingey ehf hefur tilkynnt um breyttar áætlanir um uppbyggingu á Hafnarbraut 16. Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkir að grenndarkynna erindi sömu íbúum og hafa fengið kynningu á eldri tillögu, skv. 1.mgr. 44.gr. skipulagslaga. 

Grenndarkynning vegna Björgunarmiðstöðvar

Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti á fundi sínum þann 20.03.2023 að grenndarkynna byggingaráform á lóðinni samkvæmt 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga.

Grenndarkynning vegna byggingaráforma á lóð Álaleira 5

Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti á fundi sínum þann 06.03.2023 að grenndarkynna byggingaráform á lóð Álaleira 5 samkvæmt 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga.

Framkvæmdarleyfi vegna grjótnáms í námu við Breiðalón á Breiðamerkursandi

Bæjarstjórn hefur gefið út framkvæmdarleyfi til Vegagerðarinnar vegna grjótnáms úr námu E36 við Breiðamerkursand.

Þorgeirsstaðir í Lóni - deiliskipulag

Bæjarstjórn Hornafjarðar samþykkti þann 8. mars 2023 að auglýsa deiliskipulag Þorgeirsstaða í Lóni í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga.

Auglýsing um niðurstöðu bæjarstjórnar 8. mars 2023

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 8. mars 2023 breytingu á Aðalskipulagi Hornafjarðar 2012-2030 í samræmi við 1. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og nýtt deiliskipulag í samræmi við 3. mgr. 41. gr. vegna uppbyggingar ferðaþjónustu í landi Seljavalla 2 á Mýrum. 

Auglýsing um niðurstöðu bæjarstjórnar 8. febrúar 2023

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 8. febrúar breytingu á Aðalskipulagi Hornafjarðar 2012-2030 í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Hafnarsvæðið við Krossey - breyting á deiliskipulagi

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 11. janúar 2023 að auglýsa breytingu á deiliskipulagi hafnarsvæðis við Krossey í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Seljavellir 2 - Nýtt deiliskipulag og breyting á aðalskipulagi vegna verslunar- og þjónustusvæðis

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 14. desember 2022 að auglýsa breytingu á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012-2030, í samræmi við 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, vegna nýs verslunar- og þjónustusvæðis í landi Seljavalla 2 í Nesjahverfi og samhliða að auglýsa nýtt deiliskipulag á svæðinu í samræmi við 1. og 2. mgr. 41. gr. sömu laga.

Grenndarkynning vegna byggingaráforma á lóð Mánabraut 2

Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti á fundi sínum þann 09.01.2023 að grenndarkynna byggingaráform á lóð Mánabraut 2 samkvæmt 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga.

Grenndarkynning vegna lóðarmarka lóðar - Hagatún 16-18

Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti á fundi sínum þann 09.01.2023 að grenndarkynna lóðarmörk lóðar Hagatún 16-18. 

Grenndarkynning - Vesturbraut 6, raðhús

Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti á fundi sínum þann 12.12.2022 grenndarkynna fyrirhuguð byggingaráform á lóð Vesturbraut 6 í samræmi við 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga.

Grenndarkynning fyrir Dalbraut 2a, 2b, 2c

Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti á fundi sínum þann 28.11.2022 að grenndarkynna byggingaráform á lóðum Dalbraut 2a, 2b, 2c samkvæmt 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga. 

Seljavellir 2 - Forkynning vegna breytingar á aðalskipulagi og gerð nýs deiliskipulags

Umhverfis- og skipulagsnefnd Sveitarfélagsins Hornafjarðar hefur samþykkt að unnið verði að breytingu á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjðarðar 2012-2030 vegna nýs verslunar- og þjónustusvæðis í landi Seljavalla 2 í Nesjahverfi og nýs deiliskipulags vegna uppbyggingar ferðaþjónustu á svæðinu. 

Deiliskipulag Háhóls – Dilksness, Skjólshóla og Hafnarness

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 25. október 2022 að auglýsa neðangreindar deiliskipulagsáætlanir í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Auglýsing um niðurstöðu bæjarstjórnar 25. október 2022

Bæjarstjórn samþykkti á fundi sínum þann 25. október 2022 neðangreindar skipulagsáætlanir. 

Niðurstaða bæjarstjórnar er hér með auglýst í samræmi við skipulagslög.

Seljavellir 2 í Nesjahverfi

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 25. október 2022 að kynna skipulagslýsingu vegna breytingar á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012 -2030 skv. 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og nýs deiliskipulags skv. 1. mgr. 40. gr. sömu laga.

Hornafjarðarhöfn við Ósland – Deiliskipulag

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 14. september 2022 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Hornafjarðarhöfn við Ósland í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagið er heildarendurskoðun á gildandi deiliskipulagi frá 2015 sem mun falla úr gildi við gildistöku nýs skipulags.

Leikskólinn á Höfn – deiliskipulag

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 17. ágúst 2022 að auglýsa, í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, tillögu að deiliskipulagsbreytingu á deiliskipulagi austan Víkurbrautar – S3, sem tekur til lóðar leikskólans Sjónarhóls að Lönguhólum 47.

Grenndarkynning fyrir Hlíðartún 7

Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti á fundi sínum þann 05.09.2022 að grenndarkynna umsókn um byggingarleyfi fyrir framkvæmdir á lóð Hlíðartún 7 samkvæmt 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga.

Forkynningarfundur - endurskoðun á deiliskipulagi Óslands

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsti forkynningarfund vegna endurskoðunar á deiliskipulagi Óslands og var hann haldinn mánudaginn 29. ágúst kl. 16:00 sem fjarfundur á Teams.

Auglýsing um niðurstöðu bæjarstjórnar

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 17. ágúst 2022 breytingu á deiliskipulagi Hafnarbrautar 4-6 í samræmi við 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Grenndarkynning - Hafnarbraut 16

Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti á fundi sínum þann 20.06.2022 að grenndarkynna umsókn um byggingarheimild fyrir framkvæmdir á lóð Hafnarbrautar 16 samkvæmt 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga.

Útbær, breyting á deiliskipulagi á Höfn

Bæjarráð Hornafjarðar samþykkti þann 21. júlí 2022 að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Hafnar, Útbæjar í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 vegna fyrirhugaðrar hótelbyggingar.

Grenndar kynning Miðtún 12

Grenndarkynning vegna breytinga á húsi að Miðtún 12. 

Breyting á deiliskipulagi Leira og deiliskipulagi tjaldsvæðis og íbúðarsvæðis á Höfn í Hornafirði

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 10. mars 2022 að auglýsa deiliskipulagsbreytingu á deiliskipulagi Leira á Höfn í Hornafirði og samhliða breytingu á deiliskipulagi tjaldsvæðis og íbúðarsvæðis á Höfn í Hornafirði. Auglýsingin er í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Grenndarkynning vegna Hraunhóls 1

Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti á fundi sínum þann 04.04.2022 að grenndarkynna umsókn um byggingarleyfi fyrir framkvæmdir á lóð Hraunhóll 1 samkvæmt 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga.

Auglýsing um niðurstöðu bæjarstjórnar

Hagaleira - Jökulsárlón og Borgarhöfn. 

Deiliskipulag miðsvæði Hafnar

Deiliskipulagstillaga að skóla- og íþróttasvæði á Höfn. Frestur til að skila inn athugasemdum hefur verið framlengdur til 5. júní 2022.

Grenndarkynning - byggingarheimild Miðtún 24

Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti á fundi sínum þann 04.04.2022 að grenndarkynna umsókn um byggingarheimild fyrir framkvæmdir á lóð Miðtún 24 samkvæmt 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga.

Lýsing vegna breytinga á deiliskipulagi útbæ

Lóðarhafar í Útbæ hafa óskað eftir skipulagsbreytingum vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á hótelum og gistingu á svæðinu.

Grenndarkynning

Grenndarkynning vegna óverulegar breytingar á deiliskipulagi frístundasvæðis Stafafellsfjöll í Lóni vegna framkvæmdar á lóð nr. 8

Brunnhóll nýtt deiliskipulag

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á fundi sínum þann 11. nóvember 2021 nýtt deiliskipulag fyrir Brunnhól.

Aðal- og deiliskipulag Hrollaugsstöðum

Bæjarstjórn Hornafjarðar auglýsir hér með tillögu að breytingu á aðalskipulagi 2012-2030, og tillögu að nýju deiliskipulagi að Hrollaugsstöðum í Suðursveit samkvæmt 1. mgr. 36. gr. og 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Grenndarkynning vegna breytinga á Miklagarði og Verðanda

Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir grenndarkynningu vegna óverulegrar breytingar á deiliskipulagi Hafnarvík – Heppa

Breyting á deiliskipulagi Hafnarbraut 4 og 6 á Höfn

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar auglýsir tillögu að breytingu á deiliskipulagi Hafnarvík -Heppa samkvæmt 43. og 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Þétting byggðar Innbæ - Auglýsing um samþykkt bæjarstjórnar

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á fundi sínum þann 12. maí 2021 nýtt deiliskipulag vegna þéttingu byggðar í Innbæ á Höfn.

Þétting byggðar Innbæ - Auglýsing um samþykkt bæjarstjórnar

Bæjarstjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á fundi sínum þann 16. apríl 2020 að gera breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012-2030 og nýtt deiliskipulag vegna þéttingu byggðar í Innbæ á Höfn.

Grenndarkynning vegna óverulegrar breytingar á deiliskipulagi við Hof í Öræfum

Grenndarkynning vegna óverulegrar breytingar á deiliskipulagi við Hof í Öræfum.

Deiliskipulag Hálsaskers, Svínafelli 2 - Niðurstaða bæjarstjórnar

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 10. febrúar 2022 deiliskipulag Hálsaskers, Svínafelli 2 í Öræfum.

Deiliskipulag Reynivalla, Efribæjar

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 10. febrúar 2022 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi Reynivalla, Efribæjar, í Suðursveit í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi

Efnistaka á Suðurfjörum - Breyting á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar.

Deiliskipulag Breiðabólsstaðartorfu

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 13.01.2022 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi Breiðabólstaðsstaðartorfu í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Reynivellir II, deiliskipulag, niðurstaða bæjarstjórnar

Bæjarstjórn Hornafjarðar samþykkti þann 13.01.2022 nýtt deiliskipulag fyrir Reynivelli II. Tillaga að deiliskipulagi var auglýst frá 15. júní til 29. júlí 2021, skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 en hafði áður verið auglýst 29. janúar til 11. mars 2020.

Breyting á deiliskipulagi Bugðuleiru 9 og Álaleiru 11 á Höfn

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar auglýsir tillögu að breytingu á deiliskipulagi íbúðarsvæðis á Leirum samkvæmt 43. og 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulag Hornafjarðarhafnar við Ósland - Lýsing

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar auglýsir lýsingu fyrir heildarendurskoðun á deiliskipulagi Hornafjarðarhafnar við Ósland samkvæmt 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulag þjónustusvæðis í Skaftafelli - Lýsing

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar auglýsir lýsingu fyrir heildarendurskoðun á deiliskipulagi þjónustusvæðis í Skaftafelli samkvæmt 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breyting á aðalskipulagi vegna efnistöku á Suðurfjörum

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar auglýsir hér með tillögu að breytingu á aðalskipulagi 2012-2030 á Suðurfjörum samkvæmt 1. mgr. 36. gr. og 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Markmið með breytingunni er að taka allt að 2000 m3 af efni af Suðurfjörum til rannsóknar á fýsileika fyrir efnistöku af svæðinu.

Auglýsing um deiliskipulag að Hálsaskeri Svínafell 2

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á fundi sínum þann 11. nóvember að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Hálsasker Svínafelli 2 III skv. 41. gr. skipulaglaga nr. 123/2010

Auglýsing um deiliskipulag að Skaftafelli III og IV

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á fundi sínum þann 11. nóvember að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Skaftafell III og IV skv. 41. gr. skipulaglaga nr. 123/2010.

Breyting á aðalskipulagi

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 14. október 2021 að gera breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2021-2030 fyrir Borgarhöfn 2-3 Suðursveit.

Breyting á aðalskipulagi

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 14. október 2021 að gera breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2021-2030 fyrir Heppuveg 6.

Breyting á aðalskipulagi

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti þann 14. október 2021 að gera  breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2021-2030 við Hnappavelli.

Deiliskipulag að Brunnhól

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á fundi sínum þann 19. ágúst að auglýsa að nýju tillögu að deiliskipulagi fyrir Brunnhól skv. 41. gr. skipulaglaga nr. 123/2010.

Deiliskipuag að Reynivöllum - Auglýsing um samþykkt bæjarstjórnar

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á fundi sínum þann 19. ágúst nýtt deiliskipulag fyrir Reynivelli II.

Deiliskipulag að Stekkaklett - Auglýsing um samþykkt bæjarstjórnar

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti nýtt deiliskipulag fyrir Stekkaklett á fundi sínum þann 19. ágúst 2021.