Útboð - uppbygging á fráveitukerfi þriðji áfangi

Sveitarfélagið Hornafjörður óskar eftir tilboðum í verkið Uppbygging fráveitukerfis á Höfn – Jarðvinna og lagnir – 3b. áfangieins og því er lýst í meðfylgjandi útboðsgögnum.

Hér er um almennt útboð að ræða og lýtur þeim reglum sem um það gilda. Innifalið í tilboð skal vera allt það sem til þarf að ljúka verkinu eins og það er skilgreint í útboðsgögnum.

Lauslegt yfirlit yfir verkið
Uppbygging fráveitukerfis Hafnar í Hornafirði hófst árið 2015. Þetta er seinni hluti 3. áfanga verksins sem þetta útboð felur í sér og kallast því 3b. Verksvæðið er frá gatnamótum Álaugarvegar og Víkurbrautar. Þaðan liggja lagnir í Álaugarvegi og austur Álaugarveg alla leið að Standey sem er austast við Álaugarveg. Um er að ræða, að grafa fyrir lögnum, þ.e. skólplögnum og regnvatnslögnum, brunnum, dælubrunnum, götuniðurföllum, útvega lagnaefni, leggja lagnirnar, sanda kringum þær og fylla í lagnaskurð og jafna út fyllingu og ganga frá yfirborði. Megnið af lagnaleiðinni er í götum sem þegar er búið að leggja og eru klæddar með bundnu slitlagi, klæðningu eða malbiki en að hluta til liggja lagnir við hlið götu á svæði sem er grasi gróið.
Verkið inniheldur einnig rif og förgun á bundnu slitlagi og einnig rifi og förgun gamalla lagna, niðurfalla, brunna og annars sem getið er til í magnskrá.

Vettvangskönnun á verkstað
Vettvangskönnun verður haldinn með tilboðsgjöfum eftir óskum. Nákvæm tímasetning og fyrirkomulag vettvangskönnunar verður skv. samkomulagi aðila. Bjóðendur eru hvattir til að mæta í vettvangskönnun og kynna sér aðstæður á verkstað.

Útboðsgögn
Útboðsgögn, dagsett í janúar 2022, og bera nafnið: Uppbygging fráveitukerfis á Höfn – Jarðvinna og lagnir- 3b. áfangi og sundurliðast eftirfarandi:

· Útboðslýsing gerð af Verkhof ehf.

· Teikningar (sjá teikningaskrá) og verklýsingar gerðar af Verkhof ehf.

· Tilboðseyðublað ásamt tilboðsskrá

Útboðsgögn fást afhent rafrænt án endurgjalds frá mánudeginum 11 apríl 2022 með því að senda tölvupóst á bjorni@hornafjordur.is og óska eftir því að fá send útboðsgögn í verkið „Uppbygging fráveitukerfis á Höfn – Jarðvinna og lagnir- 3b. áfangi“ Þá verður fljótlega sendur hlekkur til baka á þann stað sem hægt verður að sækja gögnin. Vinsamlegast takið fram í viðfangsefni pósts „Uppbygging fráveitukerfis á Höfn – Jarðvinna og lagnir- 3b. áfangi“

Tilboðsgjafar skulu vera búnir að skila inn tilboði merktu „Uppbygging fráveitukerfis á Höfn – Jarðvinna og lagnir- 3b. áfangi Tilboð“ eigi síðar en fimmtudaginn 5. maí 2022 kl. 14:00 er þau verða opnuð samtímis í viðurvist þeirra bjóðenda er þess óska.

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Tilboð eru bindandi í 5 vikur frá opnunardegi.


Nánari upplýsingar veitir:

Björn Imsland, bjorni@hornafjordur.is sími 470-8014 eða 894-8413

Brynja Dögg Ingólfsdóttir brynja@hornafjordur.is sími 470-8003