Þjónusta við fólk með fötlun

Félagsþjónusta skal stuðla að því að fólki með fötlun sé tryggt jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna. Samkvæmt lögum nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks , á fólk með fötlun rétt á margvíslegri þjónustu frá sveitarfélaginu og ríkinu. Eftirfarandi þjónusta er meðal annars veitt, ásamt almennri og sérhæfðri ráðgjöf til fatlaðra og fjölskyldna þeirra.

Almenn liðveisla: Persónulegur stuðningur sem miðar að því að rjúfa félagslega einangrun, til dæmis með aðstoð við að njóta tómstunda, menningar og lista. Er veitt bæði börnum og fullorðnum.

Frekari liðveisla: Margháttuð aðstoð við fullorðna við ýmsar athafnir daglegs lífs, bæði inni á heimilum og úti í samfélaginu.

Dagþjónusta: Þar gefst fólki meðal annars tækifæri til að sinna tómstundaiðju, vinna ýmis verkefni, fara í gönguferðir, spjalla og fá keyptan hádegismat. Dagþjónustan er fyrir fullorðna og hún er starfrækt alla virka daga.

Ferðaþjónusta: felur meðal annars í sér  akstur til og frá dagþjónustu, ferðir til læknis, ýmsar útréttingar og fleira. Þjónustan fer eftir þörfum hvers og eins.

Sækja skal um einstaklingsþjónustu á íbúagátt sveitarfélagsins eða í afgreiðslu ráðhússins, nánari upplýsingar veitir Jörgína Jónsdóttir , deildarstjóri Heimaþjónustudeildar í síma 470-8019 eða með tölvupósti á

jorgina@hornafjordur.is