Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Hornafjarðar 2012-2030 og tillaga að deiliskipulagi vegna tengivirkis í Öræfum

Bæjarstjórn Hornafjarðar auglýsir hér með tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Hornafjarðar 2012-2030 skv. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Einnig auglýsir bæjarstjórn Hornafjarðar tillögu að nýju deiliskipulagi vegna tengivirkis skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga en deiliskipulagið er unnið samhliða aðalskipulagsbreytingunni.

Aðalskipulagsbreytingin felst í því að landnotkun er breytt úr landbúnaði í iðnaðarsvæði. 

Deiliskipulagið nær til um 1,6 ha landspildu í landi Hnappavalla 2 skammt austan Hólár. Deiliskiplagið tekur til byggingarreits og aðkomuvegar að aðveitustöð á um 0,5 ha lóð.

Tillögur liggja frammi í ráðhúsi Hafnar að Hafnarbraut 27, 780 Höfn frá 31. ágúst til 12. október. 

Aðalskipulagstillaga

Deiliskipulagstillaga

Athugasemdir eða ábendingar skulu vera skriflegar og berast skipulagsstjóra í síðasta lagi 12. október annaðhvort á Hafnarbraut 27, 780 Höfn eða á netfangið skipulag@hornafjordur.is.

 

Björn Ingi Jónsson, bæjarstjóri