Þjónusta sveitarfélagsins frá og með 4. maí

English and Polish below

3.5.2020

Almannavarnir ríkisins hafa gefið út leiðbeiningar vegna breytinga á samkomubanni frá og með 4. maí. Fjöldatakmarkanir fara upp í 50 manns en áfram þarf að virða tveggja metra fjarlægðarmörk milli fullorðinna einstaklinga.

Starfsemi sveitarfélagsins færist nær eðlilegu ástandi við þessar tilslakanir:

 • Skólastarf verður með eðlilegum hætti í leik- og grunnskólum, brýnt er að halda áfram og kröfum um handþvott og sprittun.
 • Ráðhúsið opnar á ný en mælst er til þess að pöntuð séu viðtöl við starfsfólk fyrirfram í afgreiðslunni. Ekki verður óheftur aðgangur nema á fyrstu hæð.
 • Ný sýning opnar í Svavarssafni þar eru sýnis eru verk Höskuldar Björnssonar. Sýningastjórarnir þær Hanna Dís og Irene verða á safninu á mánudaginn 4. maí kl: 9:00-12:00 & 13:00-15:00.
 • Bókasafnið og menningarmiðstöðin opna á ný ásamt Nýheimum.
 • Sundlaugin verður aðeins opin fyrir skólasund og sundæfingar fyrst um sinn.
 • Íþróttaæfingar hjá börnum hefjast 4. maí, á æfingum fyrir eldri börn er fjölda takmörkun, sjá nánar á heimasíðu umf. Sindra .
 • Leyfðar verða heimsóknir á hjúkrunarheimilið með takmörkunum. Starfsfólk Skjólgarðs gefur nánari upplýsingar.
 • Starfsemi eldri borgara verður fyrst um sinn með sama fyrirkomulagi og hefur verið í samkomubanni. Stærð húsnæðis býður ekki upp á fleiri þjónustuþega þegar halda á tveggja metra fjarlægðarmörkum. Það verður skoðað betur í næstu viku.

Hornfirðingar hafa náð góðum árangri með að halda kórónaveirunni í niðri og fáir einstaklingar hafa smitast. Má það þakka samstilltum aðgerðum sem íbúar hafa fylgt. 

Nú þegar slakað er á samkomubanni er mikilvægt að halda uppi góðum sóttvörnum, þvo hendur vel og reglulega og spritta ásamt því að halda tveggja metra reglunni milli manna eins og hægt er. 

Matthildur Ásmundardóttir, bæjarstjóri. 

 Services of the municipality starting on the 4th of may 2020

The civil defence council of the state have published instructions for the changes on the gathering ban valid from the 4th of may. The gathering ban now has a limit of 50 people but the 2 meter distance rule between adults is still enforced.

Operation of the municipality gets closer to normal due to these modifications:

 • School operation will go back to normal in the kindergarten as well as in the elementary school. It is very important to keep up regulations on handwashing and the use of hand sanitizer.
 • The town hall is open but it is recommended that consultations with employees are booked in advance at the front desk. Access to the building is restricted except for the first floor.
 • A new show opens in Svavarssafn, where the works of Höskuldur Björnsson are on display. The gallery managers Hanna Dís and Irene will be at the gallery on monday the 4th of may from 09:00-12:00 and 13:00-15:00.
 • The library and culture centre open along with Nýheimar.
 • The swimming pool is only open for school swimming lessons and swim practise for the time being.
 • Children's sport practises begin on the 4th of may. A gathering ban is still enforced at practises for older children, more information on that can be found at the UMF sindri website.
 • Visits to the nursing home Skjólgarður are allowed with restrictions. Further information will be given by the employees of Skjólgarður.
 • Operation for the elderly will be the same as it has been during the tighter gathering ban. The size of the building does not offer the possibility of welcoming more people while still enforcing the 2 meter distance rule. This will be revaluated next week.

The people of Hornafjörður has been successful in limiting the spread of coronavirus and have few individuals been infected. This is thanks to the efforts implemented.

Now that the gathering ban of 20 people is loosened it is important to keep up good disease prevention tactics, wash hands regularly and sanitize as well as enforcing the two meter distance rule between people as much as possible.

Matthildur Ásmundardóttir, Mayor. 

 Usługi gminne od 4 maja 2020

Departament Ochrony Ludności wydał wytyczne dotyczące zmian w zakazie zgromadzeń, wchodzące w życie z dniem 4 maja. Ograniczenia dotyczące limitu zgromadzeń zostały złagodzone do 50 osób. W dalszym ciągu jednak, w przypadku osób dorosłych, należy przestrzegać zasady odległości dwóch metrów.

Funkcjonowanie gminy powróci częściowo do normy tak jak następuje:

 • Nauka w przedszkolach i szkołach podstawowych będzie przebiegać normalnie. Ważne są w dalszym ciągu restrykcje dotyczące mycia rąk i dezynfekcji.
 • Ratusz zostanie ponownie otwarty, jednak zaleca się u pracowników w recepcji, wcześniejsze umówienie wizyty. Wstęp do ratusza będzie ograniczony, z wyjątkiem pierwszego piętra.
 • Zostanie otwarta nowa wystawa w Svavarsafn, gdzie będzie można oglądać prace Höskuldura Björnssona. Hanna Dís i Irene nadzorujące wystawę, będą tam w poniedziałek 4 maja o godz. 9:00-12:00 & 13:00-15:00.
 • Biblioteka, Dom Kultury oraz Nýheimur ponownie zostaną otwarte.
 • Basen na początek będzie otwarty tylko dla szkoły oraz treningów pływackich.
 • Treningi sportowe dla dzieci rozpoczynają się 4 maja, treningi dla starszych dzieci będą ograniczone, więcej informacji na stronie umf. Sindra .
 • Wizyty w domu opieki będą dopuszczalne jednak z ograniczeniami. Dokładniejszych informacji można uzyskać od pracowników Skjólgarður.
 • Aktywność seniorów będzie początkowo miała ten sam charakter co podczas zakazu zgromadzeń. Wielkość budynku nie pomieści większej liczby użytkowników, biorąc pod uwagę limit odległości dwóch metrów. Na ten temat będzie więcej wiadomo w przyszłym tygodniu.

Mieszkańcom udało się utrzymać korona wirusa na niskim poziomie. Tylko kilka osób zostało zarażonych. Stało się tak dzięki zsynchronizowanym działaniom mieszkańców.

Teraz, gdy zakaz zgromadzeń został złagodzony, ważne jest, aby zachować nadal dobrą higienę, dobrze i regularnie myć ręce oraz je dezynfekować, zachowując dwumetrową odległość między sobą.

Matthildur Ásmundardóttir, burmistrz.