Gjaldskrárbreytingar hjá Sveitarfélaginu Hornafirði

7.1.2022

Sveitarfélagið Hornafjörður vill af gefnu tilefni bregðast við frétt sem birtist á vef AFL Starfsgreinafélags um hækkanir á gjaldskrám þriggja sveitarfélaga; Sveitarfélaginu Hornafirði, Múlaþingi og Fjarðarbyggð.

Almennar gjaldskrárhækkanir í sveitarfélaginu eru tengdar þróun vísitölu. Umfram hækkanir voru á gjaldskrám umhverfis- og skipulagssviðs og gjaldskrá leikskóla. Til að íbúar geti kynnt sér málið betur hafa starfsmenn greint umræddar gjaldskrár fyrir þessi þrjú sveitarfélög. Í þeim fjórtán gjaldliðum sem skoðaðir voru er Sveitarfélagið Hornafjörður átta sinnum með lægsta gjaldið, þrisvar með næst hæsta/lægsta gjaldið og þrisvar með hæsta gjaldið.

Leikskólagjöld í sveitarfélaginu, ásamt fæðisgjöldum, voru hækkuð um 9% þann 1. janúar 2022. Til grundvallar hækkun lá fyrir samanburður gjalda um allt land. Við samanburðinn kom í ljós að gjöldin í sveitarfélaginu eru þónokkuð undir meðaltalsgjaldi, eftir hækkun eru gjöldin 92% af meðaltali fyrir allt landið en einungis þrjú af sambærilegum sveitarfélögum voru með lægri gjöld en Sveitarfélagið Hornafjörður. Systkinaafsláttur er óbreyttur eða 50% með öðru barni og 100% með þriðja barni. Skólamáltíðir hækkuðu einnig og eru nú greiddar 360 kr. fyrir skólamáltíð í grunnskóla. Í þeim sveitarfélögum þar sem hægt var að nálgast upplýsingar var verð fyrir skólamáltíð á bilinu 370 – 504 kr. máltíðin, þar eru undir öll stærstu sveitarfélög landsins og einnig sveitarfélög af sambærilegri stærð og Sveitarfélagið Hornafjörður.

Varðandi gjaldskrár á umhverfis- og skipulagssviði þá var þeim breytt í samræmi við lagakröfur s.s. að miða skuli við að tekjur fráveitu og vatnsveitu standi undir rekstri þeirra þ.m.t. fjármagnskostnaði og fyrirhuguðum stofnkostnaði skv. langtímaáætlun. Þá höfðu gjöld vatnsveitu og fráveitu haldist óbreytt frá árinu 2014. Við endurskoðun á gjaldskránni var raunkostnaður fyrir veitta þjónustu greindur og taka gjaldliðir mið af meðalkostnaði.

Meðfylgjandi eru helstu gjöld þeirra gjaldskráa sem fjallað er um í fréttinni. 

 

Fráveita

Í 2. mgr. 15. gr. laga um uppbyggingu og rekstur fráveitu segir að miða skuli við að fráveitugjald ásamt öðrum tekjum fráveitu standi undir rekstri hennar þ.m.t. fjármagnskostnaði og fyrirhuguðum stofnkostnaði skv. langtímaáætlun veitunnar.

  Hornafjörður Múlaþing Fjarðabyggð
Fráveitugjald 0.335% af fasteignam. 0,35 % af fasteignam. 0,275 % af fasteignam.
Tengigjald ≤150 mm 90.000 kr. 235.600 kr. 120.645 kr.
Tengigjald >150 mm 190.000 kr. 284.600 kr. 241.285 kr.

Vatnsveita

Í 1. mgr. 10. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004 segir að miða skuli við að vatnsgjald ásamt öðrum tekjum vatnsveitu standi undir rekstri hennar þ.m.t. fjármagnskostnaði og fyrirhuguðum stofnkostnaði skv. langtímaáætlun veitunnar.

  Hornafjörður Múlaþing Fjarðabyggð
Vatnsgjald 0,155% af fasteignam. Fastagjald + gjald per m2. 0,267%
Notkunargjald 35 kr. per m3 35. kr. per m3 (27 kr. frá Urriðavatnsveitu) 44.1 kr. per m3
Heimæð 32 mm 300.000 kr. 283.000 kr. 284.716 kr
Heimæð 40 mm 300.000 kr. 405.000 kr. 388.887 kr.
Heimæð 50 mm 410.000 kr. 599.000 kr. 519.330 kr.
Heimæð 63 mm 410.000 kr. 880.000 kr. 857.123 kr.

Sorphirða og sorpeyðing

Í 1. mgr. 23. gr. laga um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003 segir að gjald sem rekstraraðila förgunarstaðar ber að innheimta skuli nægja fyrir öllum kostnaði við förgun úrgangsins.
Þá segir einnig í 3. mgr. sömu greinar að gjald sem sveitarfélag innheimtir skuli aldrei vera hærra en nemur þeim kostnaði við meðhöndlun úrgangs og tengda starfsemi.

  Hornafjörður Múlaþing Fjarðabyggð
Sorphirða p. íbúð 29.040 kr. 23.393 kr. 31.883 kr.
Sorpeyðing 17.490 10.021 kr. 15.123 kr.

Leikskólar

Í 1. mgr. 27. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008 segir að gjaldtaka fyrir hvert barn í leikskóla megi ekki nema hærri fjárhæð en nemur meðalraunkostnaði við dvöl hvers leikskólabarns í leikskólum á vegum sveitarfélagsins.

 

  Hornafjörður Múlaþing (Egilsstaðir) Fjarðabyggð
Almennt tímagjald 2.951 kr. 4.087 kr. 3.583 kr.
Fullt fæðisgjald 10.281 9.044 kr. 4.760 kr.
Mánaðargjald 8 klst. m. fullu fæði 33.885 kr. 41.740 kr. 33.424 kr.