Specjalne dofinansowanie do zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci z rodzin o niskich dochodach na rok szkolny 2020-2021

4.3.2021

Dzieciom urodzonym w latach 2005–2014 mieszkającym w gospodarstwach domowych o niskich dochodach, przysługują specjalne dofinansowania do zajęć sportowych i rekreacyjnych, które stanowią dodatek do tradycyjnych dofinansowań sportowych i rekreacyjnych na rok szkolny 2020–2021. Dofinansowanie to nie może być przeznaczone na opłatę za sprzęt, wyposażenie, odzież i podróże.

Są to doraźne i tymczasowe środki reagowania na skutki epidemii COVID-19 zgodnie z budżetem uzupełniającym na rok 2020 i ustawą nr. 26/2020. Dofinansowania te są udzielane przez gminę na podstawie VI. Rozdziału rozporządzenia dot. gminnej opieki socjalnej nr. 40/1991.

Można ubiegać się o dofinansowanie na dzieci urodzone w latach 2005–2014 z gospodarstw domowych, w których średnio całkowity dochód był mniejszy niż 740 000 ISK miesięcznie w okresie od marca do lipca 2020 r. Na każde dzieckao dofinansowanie wynosi 45 000 ISK.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy najpierw wejść na stronę www.island.is i sprawdzić, czy gospodarstwo domowe spełnia powyższe kryteria dochodowe. Jeśli spełnia, należy wejść na portal dla mieszkańców gminy pod adresem www.hornafjordur.isi złóżyć wniosek o specjalną dotację sportowo-rekreacyjną (sérstakan íþrótta og tómstundastyrk ) na rok szkolny 2020/2021. Do wniosku na portalu mieszkańców należy dołączyć kopię w formacie PDF potwierdzenia spełniania warunków z island.is względem dofinansowania oraz pokwitowanie kosztów zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w procesie składania wniosku, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres skuliing@hornafjordur.is lub zadzwonić na nr tel. 470-8000.

">https://www.youtube.com/watch?v=arTk-apTwWI">Tutaj można zobaczyć krótki film wprowadzający z Ministerstwa Spraw Socjalnych na temat specjalnego dofinansowania do zajęć sportowo-rekreacyjnych.